Selasa, 26 Julai 2011

“ Doa Harian Ramadhan “

“ Doa Harian Ramadhan “

Doa hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku ... Wahai Tuhan sekalian alam!!

Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari – 2

Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada keredhaan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dari semua Pengasih!!

Doa hari – 3

Yaa Allah! Berikanlah aku rezki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Doa hari – 4

Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya berzikir mengingati-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Doa hari – 5

Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang soleh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya'- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Doa hari – 6

Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku kerana perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Doa hari – 7

Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat.

Doa hari – 8

Yaa Allah! Berilah aku rezki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makanan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-onang yang berharap

Doa hari – 9

Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dri rahmat-MU yang luas, dan berikanlah aku petunjuik kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu.

Doa hari – 10

Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MU, Wahai Tujuan orang-orang yang memohon.

Doa hari – 11

Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Doa hari – 12

Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut.

Doa hari – 13

Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kehinaan. Berilah kesabaran padaku untuk menerima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai Dambaan orang-orang miskin.

Doa hari – 14

Yaa Allah! Janganlah.Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin.

Doa hari – 15

Yaa Allah! Berilah aku rezki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.

Doa hari - 16

Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan sekalian alam.

Doa hari – 17

Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Selawat atas Muhammad S.A.W dan keluarganya yang suci.

Doa hari – 18

Yaa Allah! Sedarkanlah aku akan berkat-berkat yang terdapat di saat saharnya. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Doa hari – 19

Yaa Allah! Penuhilah bahagianku dengan berkat-berkatnya, dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketenteraman kebaikan- kebaikannya, Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang.

Doa hari – 20

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu syurga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.

Doa hari – 21

Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridhaan- MU. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada syaitan untuk menguasaiku. Jadikanlah syurga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirehatan, Wahai Pemenuh keperluan orang- orang yang meminta.

Doa hari – 22

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu kurnia-MU, turunkan untukku berkat-berkatmu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keredhaan-MU, dan tempatkanlah aku di dalam syurga-MU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Doa hari – 23

Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa.

Doa hari – 24

Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keredhaan-MU, dan aku berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.

Doa hari – 25

Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Doa hari – 26

Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatan ku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.

Doa hari – 27

Yaa Allah! Rezkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan hapuskanlah dosa dan keslahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba- hambanya yang sholeh.

Doa hari – 28

Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Doa hari – 29

Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dari noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba- hambaNYA yang Mu'min.

Doa hari – 30

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keredhaan-MU dan keredhaan Rasul. Cabang-cabangnya kukuh dan kuat berkat pokok-pokoknya, Demi kenabian Muhammad S.A.W dan keluarganya yang suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam

~Ahlan Ya Ramadhan~

KELEBIHAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Kedatangannya
selepas dua bulan yang juga tidak kurang keistimewaannya iaitu Rejab dan Sya'ban. Bagi
tujuan menyuburkan rasa tanggungjawab dan rasa ingin menambahkan ibadat kepada
Allah sepanjang Ramadhan ini, di sini dibawa beberapa hadis yang menceritakan
mengenai kelebihannya.

1. Abu Hurairah menyatakan : Telah bersabda Rasulullah S.A.W yang artinya : Apabila
telah tiba Ramadhan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu neraka dan
diikat semua syaitan. -Hadis dikeluarkan oleh imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad dan Baihaqi-

2. Daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang artinya :siapa
yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan niscaya akan
diampuninya segala dosanya yang telah lalu. - Diriwayat oleh imam Nasai'e, Ibn majah, Ibn
Habban dan Baihaqi-

3. Abu Hurairah telah berkata : Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda tentang
Ramadhan yang artinya : Siapa yang mendirikannya(Ramadhan) penuh keimanan dan
keikhlasan diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. - Hadis riwayat Bukhari, Muslim,
Tarmizi, Abu Daud, Nasai'e,Malik,Ahmad dan Baihaqi-

4. Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasullah S.A.W telah bersabda yang artinya :
Sembahyang yang difardhukan kepada sembahyang yang sebelumnya merupakan
penebus apa antara keduanya, dan Jumat kepada Jumat yang sebelumnya merupakan
penebus apa antara keduanya, dan bulan kepada bulan(iaitu Ramadhan) merupakan
kaffarah apa antara keduanya melainkan tiga golongan : Syirik kepada Allah,
meninggalkan sunnah dan perjanjian (dilanggar). Telah berkata Abu Hurairah : Maka
aku tahu perkara itu akan berlaku, maka aku bertanya: Wahai Rasulullah! adapun syirik
dengan Allah telah kami tahu, maka apakah perjanjian dan meninggalkan sunnah?
Baginda S.A.W bersabda : Adapun perjanjian maka engkau membuat perjanjian dengan
seorang lain dengan sumpah kemudian engkau melanggarinya maka engkau
membunuhnya dengan pedang engkau, manakala meninggalkan sunnah maka keluar
daripada jamaah(Islam).-Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi-

5. Daripada Abi Soleh Az-zayyat bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata:
Rassullah S.A.W telah bersabda yang artinya : Setiap amalan anak Adam baginya
melainklan puasa maka ia untukKu dan Aku akan membalasnya. Dan puasa adalah
perisai, maka apabila seseorang berada pada hari puasa maka dia dilarang
menghampiri(bercumbu) pada hari itu dan tidak meninggikan suara.Sekiranya dia
dihina atau diserang maka dia berkata : Sesungguhnya aku berpuasa demi Tuhan yang
mana diri nabi Muhammad ditanganNya maka perubahan bau mulut orang berpuasa
lebih harum di sisi Allah pada hari qiamat daripada bau kasturi, dan bagi orang
berpuasa dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan keduanya apabila
berbuka dia bergembira dengan waktu berbukanya dan apabila bertemu Tuhannya dia
gembira dengan puasanya. -Hadis riwayat imam Bukhari, Muslim, Nasai'e, Ahmad, Ibn Khuzaimah,
Ibn Habban dan Baihaqi-

PENERANGAN HADIS

1. Semua hadis menceritakan betapa besarnya kelebihan bulan Ramadhan untuk kita sama-sama
menghidupkannya dengan segala amalan sunnah.
2. Pintu syurga dibuka sepanjang Ramadhan, manakala pintu neraka pula ditutup. Ini menggambarkan
bagaimana Allah begitu mengasihani hambaNya yang taat beribadat dan menurut segala perintahNya.
3. Syaitan diikat sepanjang bulan Ramadhan agar kita dapat menunaikan segala ibadat dengan penuh
keikhlasan. Tetapi kita perlu ingat bahawa kawan syaitan yang berada pada diri kita iaitu nafsu akan
menggantikan tugas syaitan jika kita lalai.
4. Pentingnya keikhlasan dan keimanan kita dalam menunaikan ibadat.
5. Puasa mampu menjadi perisai diri daripada terjebak ke lembah maksiat, begitu juga ia mampu
menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas jika kita benar-benar bertaubat.
6. Kita mesti menghidupkan sunnah yang mana yang paling besar ialah berada dalam jemaah Islam
terutama di dalam mengembalikan semula khilafah Islamiah yang telah lama dihancurkan iaitu pada 1924.
7. Jauhkan daripada syirik pada Allah sama ada berbentuk perbuatan, niat ataupun percakapan. Kita mesti
mematuhi segala perjanjian yang dibuat selagi tidak melanggar hukum syarak.
8. Kita mesti berpuasa pada semua anggota bukannya pada makan dan minum sahaja.
9. Bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada bauan kasturi.
10. Orang berpuasa akan mengecapi dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan apabila bertemu Allah
kelak.
11. Di dalam menunaikan ibadat puasa kita mesti banyak bersabar dan jangan suka berbual kosong apatah
meninggikan suara apabila bercakap.

maraji:
1. Kitab Fadhailul Awqat oleh imam Al-Baihaqi,ditahqiq oleh Adnan Abdul Rahman MajidAl-
Qaisi,Maktabah Al-Mnarah,Makkah.
2. Fathul Bari syarah sohih Bukhari oleh Ibn Hajar Al-'Asqalani
3. Syarah sohih Muslim oleh imam An-Nawawi

Berkongsi Pengalaman

Dalam sedar tak sedar, sudah setahun pulang ke tanah air. Masih lagi teringat ketika mana kapal terbang mahu mendarat di lapangan terbang KLIA kelihatan perbezaan yang sangat ketara yang mana bumi dipenuhi pokok-pokok menghijau, dengan serta merta mengalir air mata kesyukuran yang tidak dapat digambarkan. Wajah mak abah dan keluarga tersayang terbayang-bayang di depan mata. Hanya Tuhan sahaja yang tahu macam mn perasaan ketika itu. Masa berlalu bagaikan semalam baru berlaku, mmg sgt cepat.

Seminggu selepas sampai di teratak tempatku dilahirkan, keluarga sama2 membuat kenduri doa selamat buatku yang baru pulang dari luar negara dengan membawa segulung ijazah yang aku kira amat menggembirakan hati orang tuaku. Inilah rasanya hadiah yang berharga buat ibubapa bilamana melihatkan anaknya berjaya. Setelah dua minggu rehat di rumah, aku telah ditawarkan menjadi guru ganti di sekolah rendah lamaku. Dalam fikiran ketika itu, inilah masanya untuk ku tabur budi buat ank bgsa walaupun sebelum ini mmg tidak pernah berpeluang untuk bekerja. Aku sahut cabaran pertama ini dengan hati yang terbuka. Secara tidak langsung bertemulah aku dengan guru-guru lama yang pernah mengajarku suatu zaman kanak-kanak dahulu. Sedikit sebanyak dapatlah berkongsi pengalaman dan bertukar-tukar fikiran. Mula2 sekali masuk kls tahun 5 dan disuruh mengjar, alhmdllh mndpt pujian dr PK HEM yang masuk sm kls tue, katanya : pandai awak mengajar. Dalam hati, inilah kali pertama mengajar budak sekolah, syukurlah.. aku yakin semuanya dengan bantuanmu Ya Rabb.

Sepanjang mengajar di sekolah lamaku itu, dapatlah aku tinggal bersama-sama keluarga, saat indah bersama menyambut ramadhan dan raya setelah pulang ke tnh air. Ramadhan di sambut dengan org tersyg terasa sgt indah dengan tarawih di surau dpn rumahku, solat raya pun di situ. Raya tahun lps sgt2 meriah aku rasakan, dengan kunjungan jiran2, kwn2 dan ank murid yang diingati selalu. Kenangan bersama mereka banyak memberi pengalaman dan kenangan yang indah yang tak akan ku lupakan.

Selepas raya aku tidak lagi mengajar, makanya dapatlah jalan2 raya menziarahi rakan2 seperjuangan. Tak lupa juga aku untuk menghadiri kenduri kahwin sahabtku yang sama2 belajar dahulu. Alhmdllh serunya sampai dulu aku tumpang gembira. Ramailah rakan taulan yang jumpa ketika kndr itu berlgsg. Ketika itu aku berjalan raya sampaikan ke jenderak utara, Jerantut. Siap bermalam lagi di sana. Asalnya semua ini bukanlah dirancang namun jodoh pertemuan Allah tetapkan utk bertemu dengan rakan seperjuangan, hmdllh. Setelah puas berjalan raya, aku pun pulang ke rumah utk bersama keluarga yang tercinta.

Selang beberapa minggu aku telah ditawarkan pula untuk mengajar di kls KAFA menggantikan ustazah yang cuti mengerjakan haji ke Baitullah. Sekali lagi aku berpeluang bertemu ustazah2 yang pernah mengajarku suatu ketika dulu. Hari pertama mengajar telah diberi taklifan untuk menjaga pelajar untuk peperiksaan UPKK, alhmdllh aku tempuhi dengan hati yang terbuka walaupun inilah pengalaman pertamaku di situ, namun ku laluinya dengan hati yang tenang. Habis peperiksaan, aku ditugaskan pula untk prgrm akhir tahun yang mn setiap darjah akn menyampaikan lagu nasyid dibawah pimpinanku dan di bantu seorg lg ustzh utk mengawal pljr. Ketika itu aku rasa sgt teruja dan teruji, namun dengan minat dan pengalaman nasyid zaman sekolah dulu dapat jglah aku menjayakan persembahan pelajar itu dengan jayanya, hmdllh.

Awl thn 2011 aku telah dipanggil untuk melapor diri di Kota Kinabalu,Sabah untuk prgrm KPLI-jQAF. Ketika mana keputusan keluar di lmn web, dengan telitinya aku membaca keputusan itu dan telah ditempatkan di Sabah. Dengan perasaan terharu dan hibanya aku menjerit dan terus ke arah mak dan abah untuk memberitahu keputusan itu. Linangan airmata di sambut hiba mengenangkan rezki ku yang bakal merantau buat kali kedua. Dalam hatiku ini terasa berat juga mahu meninggalkan keluarga, namun ku pasrah kerana aku tahu Allah sebaik-baik perancangan. Hanya beberapa bln bersama keluarga dan kini aku terpisah pula di seberang laut memikul amanah yg telah diberikan. Jika difikir2kan ada hikmah sebelum ini aku mengajar di sekolah lamaku yang mana setiap hari boleh bersama keluarga, rupa-rupanya aku bakal ditaklifkan berjauhan pula setelah mengharungi saat2 indah bersama keluarga. "kadang2 Allah hilangkan kita matahari dan didatangkan pula guruh dan petir, puas kita menangis mencari di mana matahari, rupa2nya Allah nak hadiahkan kita pelangi yang indah." InsyaAlah suatu hari nnti pelangi yang indah akn muncul dlm hdpku.amieen...